تفاوت بین زبان بریتانیایی و زبان آمریکایی

زبان انگلیسی بریتانیایی و زبان انگلیسی آمریکایی در 99درصد مواقع با هم مشترک هستند  تفاوت بین این دو زبان تنها یک درصد هست که یک درصد تفاوت به چند بخش تقسیم می شود:لغات زبان , طرز نوشتن , گرامر

 

از نظر لغات زبان :

ترجمه

American English

British English

آسانسور

elevator

lift

پاییز

fall

autumn

زباله

garbage

litter

شلوار

pants

trousers

 

از نظر نوشتن (Spelling) :

اکثر مردم بریتانیا کلمات رو شبیه به معادل همان کلمات در زبان فرانسه می نویسند در حالیکه آمریکایی ها همانطوری که یک کلمه گفته میشود می نویسند

British English

American English

centre

center

theatre

theater

catalogue

catalog

programme

program

neighbour

neighbor

grey

gray

 

 

 از نظر گرامر:

در زبان بریتانیایی وقتی   اتفاقی  چند لحظه پیش شکل می گیردو هنوز  اثرش باقیمانده است از زمان حال کامل استفاده می شود  ولی در زبان آمریکایی با فعل گذشته ساده بیان می شود.

 

فرم  بریتانیایی (زمان حال کامل استفاده میشه)

 

he has lost his car. Can you help his look for it

 

فرم آمریکایی (فعل گذشته ساده)

he lost his book. Can you help his look for it

 

 مورد بعدی نحوه استفاده از دو فعل have,have got است.آمریکایی ها بیشتر از have 

استفاده می کنند درحالیکه بریتانیایی ها از   have got

مثال:

 

i have a new book

i dont have a new book

do u have a car

yes,i do  .     no, i dont

 

مثال بریتانیایی :

 

sonia has got two sisters

sonia has not got two sisters

has she got two sisters?

yes,she has.     no she hasnt

 

"توجه کنید که هر دو فعل در هر دو زبان وجود دارد.

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید