ضرب المثل های حرف b

 

the Bigger the better
هر چه بزرگتر، بهتر

 

 

Business before pleasure
اول کار، بعد تفریح

 

Be in general virtuous, and
you will be happy

با تقوا باش تا خشنود باشی

 

 

Between the devil and the deep sea
بین آب و آتش گرفتار ماندن

 

 

 

Bad news travels fast

 خبر بد زود پخش می شود.

 

Better bad now than worse later

جنگ اول به از صلح آخر.

 

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز     کند همجنس با همجنس پرواز

 

Bad actions lead to worse reaction

همینت پسند است اگر بشنوی    که گر خار کاری، سمن ندروی

 

Bargain is bargain

حساب حساب است، کاکا برادر.

 

Barking dogs seldom bite

سگ لاینده، گیرنده نبود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید