هم آوا

کلماتی وجود دارند که هم اوا یا متشابه خوانده می شوند .

این ها بیست جفت هم آوای رایج انگلیسی هستند:

  air

هوا


Heir
وارث


weight
وزن


wait
صبر کردن،انتظار

/ 0 نظر / 5 بازدید