یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩۱/۱٢/۱٥
ضرب المثل های انگلیسی

امروز  ضرب المثل یاد میدملبخند

 

 

One swallow does not make summer

 با یک گل بهار نمی شود

 

 

 All is well that ends well

 شاهنامه آخرش خوش است

 

 

To move heaven and Earth

 

آسمان را به زمین دوختن

 

 

 

When in Rome, do as the Romans do

 

 

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

 

 

 


 

One swallow does not make summer 

 

 

با یک گل بهار نمی شود

 

 

 

 

All is well that ends well

 

 

 

شاهنامه آخرش خوش است

 

 

 

 

 

To move heaven and Earth

 

 

آسمان را به زمین دوختن

 

 

 

 

 

When in Rome, do as the Romans do

 

 

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

 

 

 

 

 

The shoemaker's wife goes the worst shod

 

 

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

 

 

 

 

 

To go with the stream

 

همرنگ جماعت شدن

 

 

 

 

 

First catch your hare, then cook him

  

 

مرغی که در هواست نباید به سیخ
کشید

 

 

 

 

Birds of a feather flock together
 

 

کبوتر با کبوتر باز با باز

 

 

 

 

 

To person's tunedance to a person's tune

 

به ساز کسی رقصیدن

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ضرب المثل های انگلیسی, جملات انگلیسی, ترجمه از فارسی با انگلیسی, ضرب المثل
+ ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ | ٢:٤۸ ‎ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy