یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩۳/۱/۱٠
H, h

H, h

He who pays the piper calls the tone

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

Half a loaf is better than none/no bread

کاچی به از هیچی است.

a Hungry man is an angry man

آدم گرسنه ایمان ندارد.

He has a loose tongue

آدم دهن لقی است.

Haste makes waste

عجله کار شیطان است؛ شتاب کلید اندوه است.

He who hesitates is lost

کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

Honesty is the best policy

درستی بهترین سیاست است.


برچسب‌ها: h, h, ضرب المثل غیر ایرانی, انواع ضرب المثل خارجی
+ ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy