یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩٢/٥/٦
e,E

Every dog is a lion at home

سگ در خانه صاحبش شیر است.

Every light has its  shadow

هر گلی را خزانی در کمین است.

Either win the saddle or lose the horse

یا سر می رود یا کلاه می آید.

the End justifies the means

هدف وسیله را توجیه می کند.

Experience is the mother/father of wisdom

تجربه مادر/پدر خرد است.

Experience is the best teacher

تجربه بهترین معلم است.


برچسب‌ها: ضرب المثل های انگلیسی, ترجمه ضرب المثل فارسی, ضرب المثل غیر ایرانی, ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی
+ ۱۳٩٢/٥/٦ | ٢:٤٦ ‎ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy