یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩۳/۱/٥
C, c

C, c

Cross the stream where it is shallowest

گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را.

Charity begins at home

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

Cowards die many times before their deaths

آدم نترس یکبار می میرد آدم ترسو هزار بار.

هر که ترسید مرد ، هر که نترسید برد؛ ترس برادر مرگ است.

Cut the cackle and come to the hosses

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

Cross the bridge when one comes to it

چو فردا شود فکر فردا کنیم.

Clothes do not make the man

آدم را به جامه نشناسند؛ لباس طریقت به تقوا بود


برچسب‌ها: انواع ضرب المثل خارجی, ضرب المثل شیک خارجی, ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی, ضرب المثل های انگلیسی
+ ۱۳٩۳/۱/٥ | ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy