یادگیری زبان انگلیسی با الی


۱۳٩٢/۱/۱٩
لغات کاربردی زبان انگلیسی

 

من با این همه سر و صدا نمی تونم تمرکز کنم (تمرکز کردن)

 I can’t concentrate with all that noise going on

 

 

با شکم خالی نباید ورزش کنی(شکم خالی)

You shouldn’t exercise on an empty stomach

 

 

من طرف تو هستم! (طرف به معنای پشتیبان)

I’m on your side

 

 

امروز کسلم

I’m in the doldrums today

 

 

میشه لطف کنید و وقتی اینجا را ترک کردی درب ها را قفل کنی؟

Would you be so kind as to lock the doors when you leave

 

 

من دیگه نمیتونم رفتار عجیب و قریب اون را تحمل کنم. (تحمل کردن)

I can no longer tolerate his strange behavior

 

 

آهسته تر حرکت کن لطفا! من نمی تونم به تو برسم (پا به پای تو بیام)

Slow down please! I can’t keep up

 

 

با یکم شانس به موقع به آنجا خواهیم رسید.

With a bit of luck, we’ll get there on time

 

 

اگر با این بی دفتی به رانندگی ادامه دهی سرانجام کشته خواهی شد.

If you carries on driving like that, you will end up dead

 

 

این یکم عجیببه نظر میرسه!

It sounds a little odd

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: یادگیری زبان انگلیسی, یادگیری لغات زبان انگلیسی, آموزش رایگان زبان, زبان انگلیسی
+ ۱۳٩٢/۱/۱٩ | ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ | الی

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy